Zagłada Żydów na terenie Landkomisariatu Kressendorf latem 1942 roku.

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Katedra Judaistyki
kierunek: historia
specjalność: historia i kultura żydów
Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Jacka Krupy
Kraków 2007

Wstęp

Moja praca licencjacka poświęcona jest likwidacji ludność żydowskiej z terenu Landkomisariatu Kressendorf1, która rozpoczęła się w pierwszych dniach lipca 1942 roku i miała na celu zgromadzenie w Skawinie okolicznej ludności żydowskiej. Akcję zakończono pod koniec sierpnia 1942 roku. W jej wyniku doszło to całkowitej likwidacji Żydów, których wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu.

Czytaj więcej...

Rozdział I - Sytuacja Żydów w Polsce i okolicach Krakowa przed II wojną światową

Początek XX wieku, dla ludności żydowskiej ciągle się asymilującej był czasem włączenia się w walkę o odzyskanie niepodległości kraju. Wielu z Żydów podzieliło los swoich sąsiadów ginąc w walkach o wolność. Gdy to się udało, w okresie międzywojennym czekał na nich cios w postaci kryzysu gospodarczego. Dotknął on w szczególności drobnych kupców i handlarzy, z których dwie trzecie była pochodzenia żydowskiego. Popularny wtedy antysemityzm polityczny i gospodarczy powodował, że Polacy i polscy Żydzi żyli obok siebie nie tworząc harmonijnej całości. Nie przeszkadzało to ludności żydowskiej rozwijać się. Popularne stało się zdobywanie wiedzy, wzrosła liczba studentów żydowskich w szczególności na prawie i medycynie. Powstawały kluby sportowe, partie polityczne i wszelakie organizacje żydowskie, ubogacające życie kulturowe i nie tylko.

Czytaj więcej...

Rozdział III - Powojenny los masowych grobów w okolicach Skawiny

W okolicach Skawiny znajdują się dwa znane mi miejsca masowych grobów żydowskich: w lesie „Na Bagienkach” i w lesie w Tyńcu. O pierwszym z tych miejsc nie udało mi się zdobyć zbyt wielu informacji, ponieważ po II wojnie światowej na tym miejscu wybudowano hutę aluminium zacierając tym samym ślady mordu ludności żydowskiej z czasów drugiej wojny światowej.

Czytaj więcej...

Rozdział II - Lato roku 1942 w Skawinie i okolicznych miejscowościach

Początek lata 1942 r. okazał się dla ludności żydowskiej zamieszkującej Skawinę i okolice, czasem wielkich zmian. Do tej pory żywiono nadzieję na możliwości przetrwania w okupowanym kraju, lecz dochodzące z każdej strony złe wiadomości, brak żywności, bieda, egzekucje, pogromy, nie zwiastowały nic dobrego, przeciwnie, budziły lęk, strach i przerażenie.

Czytaj więcej...

Zakończenie

Podjęcie się napisania pracy na temat, który wcześniej przez nikogo nie został opracowany, było dla mnie wielkim wyzwaniem i nastręczyło mi wiele trudności. Mam świadomość, że nie wyczerpałam wszystkich możliwości dotarcia do materiałów, które ukazałyby całkowitą prawdę na temat wydarzeń lata 1942 roku w lesie tynieckim. Żywię jednak przeświadczenie, że zrobiłam wszystko, co było w zasięgu moich możliwości. Największą radość sprawiły mi rozmowy z żywymi świadkami tego wydarzenia, ponieważ mi uświadomiły, że z takimi opracowaniami trzeba się śpieszyć, gdyż ich świadkowie powoli odchodzą i za niedługi okres czasu będzie to już niemożliwe.

Czytaj więcej...