Studia Doktoranckie

Od października 2009 r. jestem doktorantką w Zakładzie Geografii Religii w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przygotowuje się do pisania pracy doktorskiej z tematyki Turystyki Religijnej ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Świętej.

Studia Magisterskie

Od 1 października 2007 roku do czerwca 2009 roku studiowałam na Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji na UJ. Po dwóch latach uzupełniających studiów magisterskiech 22 czerwca 2009 roku obroniłam pracę magisterską. Więcej informacji na temat katedry możecie znaleźć na stronie www.phils.uj.edu.pl/psc

Studia Licencjackie

Od października 2004 roku do lipca 2007 roku studiowałam na Katedrze Judaistyki na UJ. 9 lipca 2007 roku obroniłam prace licencjacką, którą możecie przeczytać na mojej stronie. Więcej informacji na temat samej katedry znajdziecie pod adresem www.uj.edu.pl/judaistyka